Witamy na stronie internetowej czasopisma filozoficznego „Homo communicativus”. Pismo powstało wiosną 2006 roku i ukazuje się w rytmie rocznym – w wersji drukowanej i elektronicznej.

Nowy numer czasopisma dostępny jest w dziale Publikacje

12.06.2012Literatura najnowsza i jej konteksty - KONFERENCJA

04.03.2012

Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na ogólnopolską, studencko-doktorancką konferencję dotyczącą literatury najnowszej. Konferencja odbędzie w dniach 12-13 maja 2012 w Poznaniu.

Zamierzamy skonfrontować różne spostrzeżenia i obserwacje oraz wspólnie z Państwem zastanowić się nad definicją literatury najnowszej, dlatego też nie ograniczamy tematyki i nie zawężamy poruszanej problematyki do określonego przedziału czasowego. Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, zatem do udziału zachęcamy nie tylko literaturoznawców, lecz także kulturoznawców, filozofów, socjologów, historyków oraz przedstawicieli innych dziedzin wyrażających ciekawe i oryginalne poglądy. Czekamy na referaty teoretyczne jak i na raporty z własnych badań oraz propozycje przeprowadzenia warsztatów na temat związany z literaturą najnowszą. Proponowana tematyka referatów:

 • nowe formy artystycznego wyrazu (blog, hipertekst);
 • związki literatury z innymi dziedzinami (filozofią, sztuką, muzyką);
 • literatura współczesna a literatura dawna (różnice i podobieństwa w poezji i prozie, powtarzalność tematów);
 • współczesne gatunki literackie;
 • aktualność literatury (odwołania do rzeczywistości społecznej);
 • literatura najnowsza – rozrywka wyimaginowanych światów czy ambicja opisu rzeczywistości i zaangażowanie społeczne?;
 • mainstream versus self-publishing w Polsce i na świecie;
 • pisarz 2.0 – sposoby tworzenia i jakość nowoczesnej literatury;
 • czytelnik 2.0 – sposoby odczytywania nowoczesnej literatury, a ich wpływ na potrzeby i oczekiwania odbiorców.

  Formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać na adres konferencja.poznan@gmail.com do 9 kwietnia 2012 (włącznie).
  Opłata konferencyjna wynosi 60 złotych.
  Organizatorzy planują wydanie publikacji pokonferencyjnej.

  Teksty do publikacji w najnowszym numerze HC prosimy przesyłać do 20 listopada 2011 r.

  16.09.2011  Zapraszamy na konferencję pt. Filary kultury współczesnej na przełomie XX i XXI wieku

  10.05.2011  Plan konferencji pod tytułem Filary kultury współczesnej na przełomie XX i XXI wieku

  05.05.2011

  Pobierz plan konferencji


  Filary kultury współczesnej na przełomie XX i XXI wieku

  15.12.2010

  Instytut Filozofii oraz Koło Naukowe Studentów Filozofii „Civis Liber” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na ogólnopolską, studencko - doktorancką konferencję: „Filary kultury współczesnej na przełomie XX i XXI wieku”.

  Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w interdyscyplinarnej konferencji poświęconej zagadnieniom oscylującym wokół fundamentów na których opiera się współczesna kultura. Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 maja 2011 r. w domu studenckim Jowita w Poznaniu.

  Aby ubiec wszelkie nieporozumienia pragniemy zaznaczyć, iż na potrzeby konferencji tytułową współczesność zdecydowaliśmy się zamknąć w przedziale czasowym od roku 1990 po czasy obecne. Natomiast kultury nie ograniczamy jedynie do kręgu zachodniego. Chcemy wspólnie z Państwem zastanowić się czy przekroczenie granicy drugiego tysiąclecia naszej ery wiąże się ze znaczącymi zmianami w kulturze, którymi może pochwalić się Homo Sapiens, a może wręcz odwrotnie – dzieje się coś, czego człowiek powinien się obawiać lub nawet wstydzić? Co z naszego ziemskiego dziedzictwa pozostaje niewzruszone i czemu jesteśmy wciąż wierni, a co ulega wyraźnym przeobrażeniom? Jakie są skutki i tendencje materialnych oraz niematerialnych wytworów, których człowiek dokonał na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat?

  Proponowane zagadnienia:

 • Filozofia kultury przełomu XX i XXI wieku
 • Przejawy kultury popularnej (literatura, muzyka, sztuka)
 • Problem poprawności politycznej
 • Kultura czasów Internetu
 • Estetyzacja i cielesność
 • Zagadnienie zaufania/kryzysu zaufania
 • Życie codzienne człowieka na przełomie wieków

  Formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać na adres konferencja.poznan@gmail.com do 1 kwietnia 2011 (włącznie).
  Opłata konferencyjna wynosi 50 złotych. Wpłaty należy dokonać do 11 kwietnia 2011 (włącznie). Numer konta bankowego zostanie podany po ustaleniu programu konferencji.
  Organizatorzy planują wydanie publikacji pokonferencyjnej.

   

   

  W poprzednich numerach m. in.: