top

 

Witamy na stronie internetowej czasopisma filozoficznego „Homo communicativus”. Pismo powstało wiosną 2006 roku i ukazuje się w rytmie rocznym – w wersji drukowanej i elektronicznej.

Linki Czasopisma filozoficzne:

 • Lingua ac CommunitasLingua ac Communitas  is an international philosophy journal published by Department of Philosophy of Adam Mickiewicz University in Poland.
 • Diametros - Internetowe czasopismo filozoficzne ukazujące się w rytmie kwartalnym.
 • Kultura i Historia – „Kultura i Historia” jest periodykiem multimedialnym, ukazującym się w Internecie.Czasopismo ma charakter forum prezentującego poglądy i dyskusje (także z udziałem autorów zagranicznych) zogniskowane wokół problematyki teoretycznej, metodologicznej i faktograficznej, związanej z szeroko rozumianymi naukami o kulturze – zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym
 • Czasopismo filozoficzne - internetowy periodyk przy Instytucie Filozofii Uniwesytetu Śląskiego.
 • Sztuka i Filozofia – jest naukowym czasopismem estetycznym, afiliowanym przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Pismo stawia sobie za zadanie łączenie poprzez publikacje tego, co wydaje się wciąż od siebie odległe: sfery sztuki oraz sfery filozofii.
 • Nowa Krytyka
 • etiuda filozoficzna –  jest niekomercyjnym miejscem udostępniającym przestrzeń wirtualną, stanowiącą podłoże dla publikowania myśli osób prowadzących badania filozoficzne. Pragnie otworzyć zaryglowane szuflady młodych pisarzy, którzy poszukują i odnajdują środki wyrazu swoich przeżyć i wędrówek intelektualnych z różnych dyscyplin filozoficznych.  Promowana jest błyskotliwość spojrzenia uwidocznionego w  umiejętności posługiwania się słowem i obrazem, z dbałością o ponoszenie odpowiedzialności za własną twórczość, z podejmowaniem ryzyka błądzenia. Na jej łamach publikowane są również opracowania kanonicznych zagadnień filozoficznych, celem zaproszenia mniej zaangażowanych czytelników do zaznajomienia z arcanum umiłowania mądrości- filozofii.


z

 • Polskie Towarzystwo Badania Gier – to pierwsze naukowe towarzystwo ludologiczne w Polsce. Skupia naukowców i studentów z wielu uczelni, którzy zajmują się szeroko pojętą problematyką gier – zwłaszcza RPG i gier komputerowych. Jego celem jest popularyzowanie i rozwijanie wiedzy o grach, zarówno w ujęciu teoretycznym (interdyscyplinarnie i od strony nauk szczegółowych), jak i praktycznym (tworzenie i rozpowszechnianie gier; dydaktyczne zastosowania). Polskie Towarzystwo Badania Gier ma ambicję, aby to jego członkowie dokonywali wartościowych ustaleń naukowych oraz nowatorskich rozwiązań praktycznych.
 • Poznańskie Forum Kognitywistyczne (PFK) – skupia osoby zainteresowane kognitywistyką. Osoby współpracujące w ramach PFK podejmują badania, zarówno teoretyczne, jak i empiryczne, problemów związanych z naukami kognitywnymi. Celem PFK jest integracja środowiska młodych badaczy zajmujących się kognitywistyką oraz stworzenie multidyscyplinarnego forum wymiany poglądów, opinii i doświadczeń.
 • kognitywistyka.net – wortal naukowy poświęcony naukom kognitywnym, tj. problematyce umysłu, jego podstawie – mózgowi – i Sztucznej Inteligencji (jako modelom i symulacjom zdolności umysłowych).
 • Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej – aktywność Towarzystwa ma prowadzić do integracji rozproszonego środowiska badaczy i praktyków komunikowania, uporządkowanie obszaru studiów nad komunikowaniem i mediami w Polsce, podniesienie ich rangi i poziomu, współpraca z podobnymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi. Jednym z priorytetowych celów jest podjęcie starań o wyodrębnienie badań nad komunikacją jako autonomicznej dyscypliny naukowej.
 • Wiedza i Edukacja – kompleksowy wortal poświęcony uczeniu się i tworzeniu różnych form wiedzy: naukowej, filozoficznej, artystycznej i edukacyjnej, utworzony na kanwie czasopisma internetowego: „Kultura i Historia”. Zasadniczą misją wortalu Wiedza i Edukacja jest stworzenie platformy dla tworzenia i upowszechniania wiedzy przy użyciu różnych współczesnych technologii.
 • Wortal Filozofia.pl
 • Wortal Filozofia.org.pl
 • Magazyn Historia i Media – Historiaimedia.org to pierwszy polski magazyn meta-historyczny poświęcony zagadnieniom relacji między historią a mediami. Obecność historii w dyskursie medialnym, wpływ mediów na kształtowanie świadomości przeszłości, internet i nowe technologie w badaniach i edukacji historycznej, historia i sztuka współczesna - to tylko niektóre z interesujących nas zagadnień. Chcemy promować koncepcje digital history, wzorując się na amerykańskich praktykach Center for History and New Media oraz informować o nowych zasobach i narzędziach historycznych dostępnych online. Naszą ambicją jest też animowanie organizacji środowiska digital humanities w Polsce.