HC

HC
Witamy na stronie internetowej czasopisma filozoficznego „Homo communicativus”. Pismo powstało wiosną 2006 roku i ukazuje się w rytmie rocznym – w wersji drukowanej i elektronicznej.

Numer 1/2006 || Numer 1(2)/2007 ||| Numer 1(3)/2008|| Numer 2(4)/2008 ||| Numer 3(5)/2008 | Numer 1(6)/2011|||Numer 1(7)/2012


line

Homo communicativus 2(4)/2008


Ze wstępu redakcji:

 

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne dwa tomy publikacji Polskiego Towarzystwa Badania Gier, które ukazują się jednocześnie w ramach serii naukowej „Homo communicativus” (...). Książki są owocem następujących po sobie dwóch międzynarodowych konferencji naukowych PTBG (II i III) z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier”.

Pragnąc dotrzeć do jak najszerszej rzeszy zainteresowanych, oprócz wersji tradycyjnej (drukowanej) umożliwiliśmy nieodpłatne pobranie obu książek w wersji elektronicznej online – na witrynach internetowych czasopisma: www.hc.amu.edu.pl oraz Polskiego Towarzystwa Badania Gier: www.PTBG.org.pl.
Każdy z tomów podzielony jest na dwa działy, z których jeden obejmuje teksty osadzone tematyką w naukach społecznych, niejednokrotnie zawierające propozycje metodologii badań nad grami, drugi natomiast gromadzi referaty z zakresu edukacji, dydaktyki (w tym w przeważającej części glottodydaktyki), językoznawstwa, komunikacji interkulturowej, pedagogiki i literaturoznawstwa. Podział ten, naturalnie, jest umowny, co wynika z daleko idącej różnorodności omawianych zagadnień. Motywem przewodnim publikacji jest jednak gra, i to ona właśnie łączy teksty umieszczone w obu tomach.


Numer 4 – 234 strony - wersja elektroniczna (pdf) 3,06 MB
Również do ściągnięcia HC4.rar 2,68 MB

Noty o autorach wersja PDF - 84kB


 

 

Do poprawnego wyświetlania plików PDF wymagana jest najnowsza wersja Acrobat Reader'a.
Różne wersje językowe dostępne są bezpłatnie na stronie producenta www.adobe.com
Adobe R



Jerzy Zygmunt SZEJA Świat graczy
Arkadiusz JABŁOŃSKI Gry a rzeczywistość. Tożsamość czy komplementarność?
Agata SKÓRZYŃSKA Gry i zabawy w perspektywie performatyki. O potrzebie badań interdyscyplinarnych w ludologii
Andrzej BEŁKOT Karnawalizacja jako pojęcie ludyczne
Marcin DREWS Gry komputerowe a analfabetyzm funkcjonalny i informacyjny
Maurycy ZAJĘCKI Gracz racjonalny? Przyczynek do metodologii nauk społecznych
Stanisław KRAWCZYK Narracja i dialog. Zastosowania psychologii narracyjnej w badaniu narracyjnych gier fabularnych
Britta STŐCKMANN, Jens JAHNKE Germany – A Ludorado. An introduction to the German board game market and the possibilities it offers
Andrzej KLIMCZUK Rozrywkowe skrzywienie – kiedy dokuczliwość społeczna gier komputerowych przekroczy dopuszczalny poziom?
Augustyn SURDYK Klasyfikacja interakcji w grach typu Role-Playing Games oraz relacje komunikacyjne i dydaktyczne w technice gier fabularnych
Paweł HOSTYŃSKI Integrująca funkcja technik ludycznych w nauczaniu języka obcego na studiach neofilologicznych – założenia badawcze
Alina JURASZ Wertykalne i horyzontalne gry językowe w niemieckim dowcipie językowym
Beata KĘDZIA-KLEBEKO O grach tekstowych, czyli dlaczego warto pisać nowele kryminalne na studiach neofilologicznych?
Anna JAROSZEWSKA Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych dzieci w młodszym wieku szkolnym w kontekście wielokulturowości
Magdalena JEŻEWSKA Piosenka jako element ludyczny na lektoracie języka włoskiego
Łukasz FLEISCHEROWICZ Gry w inność. Zastosowanie gier interakcyjnych w edukacji międzykulturowej na obszarze konfliktu społecznego (na przykładzie Kosowa)
Weronika GÓRSKA Szalony Chińczyk – niekonwencjonalna lekcja powtórkowa
Krzysztof KASIANIUK „Paradygmat gry” w uczeniu się polityki. Doświadczenie dydaktyki akademickiej
Anna MAZIARCZYK Oulipijski Matrix. Gry światów w powieściach Raymonda Queneau
Hanna GULIŃSKA Gry edukacyjne w nauczaniu chemii
Jacek MOŚNY Tamburyno w rozwoju gier ruchowych na Górnym Śląsku