top
Witamy na stronie internetowej czasopisma filozoficznego „Homo communicativus”. Pismo powstało wiosną 2006 roku i ukazuje się w rytmie rocznym – w wersji drukowanej i elektronicznej.

Alfabetyczny spis artykułów według autorów:

 

ANDRZEJEWSKA-KWIATKOWSKA Joanna  Stymulacja nauczania komunikacji interkulturowej za pomocą gier interkulturowych
ARGASIŃSKI Jan  Gry jako media – media jako gry. O możliwej perspektywie badań nad nowymi mediami
BARSKA Joanna  Gra w życie – życie w grze. Dodekafoniczne „obowiązki” Georgesa Pereca – La vie mode d’emploi
BEDNAREK Joanna  Wobec Realnego Innego. Slavoj Žižek i kryzys multikulturalizmu
BEŁKOT Andrzej Karnawalizacja jako pojęcie ludyczne
CHMIELEWSKA-ŁUCZAK Dorota, MATKOWSKI Cezar  Kilka uwag o NIEwchodzeniu w rolę
DREWS Marcin  Gry komputerowe a analfabetyzm funkcjonalny i informacyjny
FLEISCHEROWICZ Łukasz  Gry w inność. Zastosowanie gier interakcyjnych w edukacji międzykulturowej na obszarze konfliktu społecznego (na przykładzie Kosowa)
GAŁKOWSKI Paweł Moderny charakter koncepcji wychowania estetycznego Fryderyka Schillera
GÓRSKA Weronika  Szalony Chińczyk – niekonwencjonalna lekcja powtórkowa
GÓRSKA Weronika  RPG na lekcji języka hiszpańskiego. Poszukiwacze skarbów
GULIŃSKA Hanna  Gry edukacyjne w nauczaniu chemii
GULIŃSKA Hanna  Forma jest przekazem
HOFMAN Agata Edukacyjne gry off-line i on-line oraz inne elementy IT w przygotowaniu studentów UG do nauczania L2
HOSTYŃSKI Paweł  Integrująca funkcja technik ludycznych w nauczaniu języka obcego na studiach neofilologicznych – założenia badawcze
IWANICKI Juliusz Kultura europejska wobec "świata półksiężyca". Trudności i perspektywy komunikacji międzykulturowej
IWANICKI Juliusz Kultura materialna Indii we współczesnym świecie komunikacji międzykulturowej
JABŁOŃSKI Arkadiusz  Gry a rzeczywistość. Tożsamość czy komplementarność?
JABŁOŃSKI Arkadiusz  Horyzontalny bliźni a wertykalny partner – o japońskich grach społecznych i komunikacyjnych
JANKOWSKA Aleksandra  Gry komputerowe jako apoteoza konsumpcjonizmu (na przykładzie Desperate Housewives: The Game)
JAROSZEWSKA Anna  Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych dzieci w młodszym wieku szkolnym w kontekście wielokulturowości
JARZEWICZ Agnieszka Semantyczna teoria prawdy a zwrot lingwistyczny
JEŻEWSKA Magdalena  Piosenka jako element ludyczny na lektoracie języka włoskiego
JURASZ Alina  Wertykalne i horyzontalne gry językowe w niemieckim dowcipie językowym
KAJA Anna Negocjacje międzykulturowe
KANDULSKI Stanisław Językowe procesy konstytuowania rozumu i wiedzy na podstawie teorii krytycznej szkoły frankfurckiej
KASIANIUK Krzysztof  „Paradygmat gry” w uczeniu się polityki. Doświadczenie dydaktyki akademickiej
KĘDZIA-KLEBEKO Beata  O grach tekstowych, czyli dlaczego warto pisać nowele kryminalne na studiach neofilologicznych?
KLIMCZUK Andrzej  Rozrywkowe skrzywienie – kiedy dokuczliwość społeczna gier komputerowych przekroczy dopuszczalny poziom?
KLIMCZUK Andrzej  Rozrywkowe skrzywienie – kiedy dokuczliwość społeczna gier komputerowych przekroczy dopuszczalny poziom?
KOMAR Natalia O projektach międzynarodowych języków pomocniczych
KOWALCZYK Wojciech Wywiad z dr Agnieszką Dodą na temat jej pracy doktorskiej Pośpiech i cynizm. Wokół teorii dyskursów Jacquesa Lacana
KRASZEWSKA Kamila  Gry i zabawy pobudzające zmysły w nauczaniu języka angielskiego jako L2
KRAWCZYK Stanisław  Narracja i dialog. Zastosowania psychologii narracyjnej w badaniu narracyjnych gier fabularnych
KRÓL Anna Artykulacja i percepcja w perspektywie psycholingwistycznej
KULCZYCKI Emanuel  Sytacja naukowych periodyków elektronicznych na przykładzie czasopisma „Homo Communicativus”
KULCZYCKI Emanuel  Utopia języka doskonałego w europejskim kręgu kulturowym
KULCZYCKI Emanuel  Język a podróż
KULCZYCKI Emanuel  Status komunikologii – przyczynek do dyskusji
KUNIKOWSKA Anna Maria Używamy języka czy język nas używa?
LENARTOWICZ Izabela Jeżeli nie edukacja, to co? Pedagogika międzykulturowa jako odpowiedź na rzeczywistość społeczeństwa wielokulturowego
ŁUKOSZEK Dominika Food, pets or gods? Different attitudes to animals in non-western cultures
MADEJ Joanna  Kabaret jako gra. Na materiale skeczu „Kopernik” Kabaretu Moralnego Niepokoju
MATKOWSKI Cezar  Tożsamość i osobowość w relacjach gracz-postać w grach fabularnych
MAZIARCZYK Anna  Oulipijski Matrix. Gry światów w powieściach Raymonda Queneau
MICHALSKI Wojciech Filozofia jako wezwanie do konwersji
MOCHOCKI Michał  Etyka bohaterów narracyjnych gier fabularnych
MOCHOCKI Michał  Gród Kazimierzowski – projekt
MOŚNY Jacek  Tamburyno w rozwoju gier ruchowych na Górnym Śląsku
MOTYKA Monika Gry i zabawy w nauczaniu L2 dzieci w wieku 7-9 lat z wykorzystaniem elementów wiedzy o świecie w kontekście inteligencji wielorakich Gardnera
MUSIAŁ Maciej Filozofia Richarda Rorty’ego jako spełnienie snów Ludwiga Wittgensteina
OWSIAK Michał Wpływ różnic kulturowych na interfejs użytkownika w aplikacjach komputerowych
PISARSKI Mariusz, SIKORA Dorota  Czas bohaterów. Badania postaci w komputerowej grze fabularnej
PODGÓRSKI Jacek Seweryn Główne założenia poznania rozproszonego a sposób opisywania procesów poznawczych w określonej wspólnocie
POPEK Paulina Performatywność jako sposób organizujący ponowoczesny świat władzy i wiedzy
PRACZYK Małgorzata Strasburg – miasto pogranicza. Przestrzeń miejska w perspektywie historycznej jako element kształtujący tożsamość społeczności Strasburga
RADOMSKA Marietta Zoosemiotics as a new perspective
RIZZI Paola, WOŹNIAKIEWICZ Joanna M.  Perspektywy zastosowania gier symulacyjnych w edukacji – teoria i praktyka
RORTY RICHARD Wittgenstein i zwrot lingwistyczny
SKORCZYK Magdalena Symbol, mit, metafora – w poszukiwaniu genezy języka
SKÓRZYŃSKA Agata  Gry i zabawy w perspektywie performatyki. O potrzebie badań interdyscyplinarnych w ludologii?
STŐCKMANN Britta, JAHNKE Jens  Germany – A Ludorado. An introduction to the German board game market and the possibilities it offers
STŐCKMANN Britta, JAHNKE Jens  Playing by the book. Literature and board games at the beginning of the 21st century
SURDYK Augustyn  Klasyfikacja interakcji w grach typu Role-Playing Games oraz relacje komunikacyjne i dydaktyczne w technice gier fabularnych
SURDYK Augustyn  Sylwetka naukowa profesora Waldemara Pfeiffera
SURDYK Augustyn  Edukacyjna funkcja gier w dobie „cywilizacji zabawy”
Sylwia Nowak  Pytanie o etykę pracy
SZCZYGIELSKA Marianna The Wall Falls – What Next?
SZEJA Jerzy Zygmunt  Świat graczy
SZEJA Jerzy Zygmunt  Cywilizacja zabawy. Próba spojrzenia w przyszłość
WARDZIŃSKI Krzysztof  Przegląd algorytmów sztucznej inteligencji stosowanych w grach komputerowych
WENDLAND Michał Relatywizm komunikacyjny a problem międzykulturowego porozumienia
WENDLAND Michał Komunikowanie a wymiana informacji – pytanie o zakres pojęcia komunikacji
WIJAS-PODURGIEL Magdalena Edyta Stein. Poszukiwanie prawdy drogą do komunikacji
WIŚNIEWSKI Łukasz Zwrot lingwistyczny – 40 lat po
WIŚNIEWSKI Łukasz Le Différend Jeana-Francoisa Lyotarda
WŁODARCZAK Maciej Internet jako przestrzeń publiczna, net art jako sztuka publiczna
WOŁKOWSKI Paweł  Gry „browserowe” nowym wcieleniem rozrywki elektronicznej
ZAJĘCKI Maurycy  Gracz racjonalny? Przyczynek do metodologii nauk społecznych
ZAJĘCKI Maurycy  Motyw komunikacji (międzykulturowej) w literaturze science-fiction